Tulevaisuutemme ennakoinnin pitäisi määrittää ihmisten kaikkea toimintaa. Ja tulevaisuuttamme voimme ennakoida pelkästään tuntemalla historiamme riittävän hyvin. Ihmispopulan muisti onkin tämän vuoksi monen toiminnan kohde ja väline. Ja täysin manipuloitavissa. Tunnetuimpia tapauksia lie saksalaiset ja holokausti http://www.samimyllyniemi.net/jutut/Samin_gradu.pdf , mutta laajempaakin tietoisuutta näyttää olevan helppo manipuloida http://web.abo.fi/~jvartiai/turbokapitaliswebpage.pdf .

Yksilölle amnesiaan riittää pään täyttäminen sopivasti turruttavalla tavaralla - laajempi ihmispopulaatio tekee saman hiukan monimutkaisemmin luomalla kokonaisia lumemaailmoja arvoineen, identiteetteineen ja tarpeineen, jotka eivät anna muistitilaa toisenlaisille totuuksille, esim http://www.ess.fi/?article=64765 tai http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Untergang_des_Abendlandes .

Jostain syystä viisaaksi ihmiseksi itseään kutsuva eläin ei hallitse muistiaan eikä historiaansa niin, että näkisi edes suunnan mihin on menossa puhumattakaan ajasta ja vauhdista kohti tuntematonta päämäärää. Niinpä nyt kuulutetaan systeemiälyä http://www.systeemialy.tkk.fi/ jonka mahtuminen ihmisen korvien väliin tuntuu mahdottomalta juuri siksi että tilan täyttää tavara joka estää intuitiivisen "luonnollisen" toiminnan. Ihmisen itselleen luoma lume- ja teknomaailma estää häntä käyttämästä päätään sellaisena eläimenä joka hän kuitenkin on - ja "vaistomaisia" kykyjään, jotka ihminen on oppinut työntämään "eläimellisinä" myyttiseen menneisyyteensä, historiaan jota ei muista.